What can you do? / Hvad kan du gøre?

Here is a bit of inspiration for how you can help the project:
 
          1. Become a member and become an essential part of the school's exsistence!
          2. Share the website on your facebook, twitter, etc. 
          3. Copy the text below and put it up at your local supermarket, school, intranet, etc.       
          4. If you are in the party committee at your school, then arrange a party and donate the profit
          5. Have a flea market or similar and donate the profit. 

 
This is what you could post at any of the different above-mentioned places:
 
Do you have $10 to change the world?  
Phujel School Project (PSP) is a union that works to ensure education for low caste children in
Nepal. In Nepal the educational system is lagging behind! This is especially true in the
countryside, where most people are too poor to pay for an education. And where there are
schools, they only provide up to 5th grade education. That means that children born in
poor families don’t have a chance to improve their destiny.

In PSP we have decided tochange that!
We have chosen a school in the low cast area of Phujel, Gorkha and are working to upgrade
the school to the 8th grade. This way more than 300 children can move along in the educational
system and improve their own lives and those of their families. The help we provide is buildings,
educational material and salary for the teachers.

In orderfor us to provide these fundamental things we need YOU!
Sign up as a member be an essential part of the safety and the future of the children in Phujel
 
 
Dansk:
Her er lidt inspiration til hvad du kan gøre for at hjælpe projektet:
 
           1. Blive medlem og bliv en essentiel del af skolens eksistens!
           2. Upload et link til hjemmesiden på din Facebook profil.
           3. Kopier teksten nedenfor og hæng den dit lokale supermarked, skole, intranet, osv. 
           4. Sidder du i festudvalget på din skole, hold en fest og doner overskuddet til projektet.
           5. Hold et loppemarkedet og doner indtægterne til projektet.
 
 
Her er hvad du kan poste på de ovenstående steder:

Har du 50 kr. til at ændre verden?
Phujel School Project (PSP) er en frivillig forening der arbejder for uddannelse af lavkastebørn i
Nepal. I Nepal er undervisningssystemet langt fra tilstrækkeligt. Ude på landet har de
færreste råd til at gå i skole og de få skoler der er, går oftest kun til 5. Klasse. Det
betyder at børn født af fattige familier ikke har en chance for at forbedre deres vilkår.
Det har PSP besluttet at gøre noget ved. Vi har udvalgt en skole i lavkasteområdet
Phujel, Gorkha og er i fuld gang med at opgradere den til 8.klasse så de godt 300
børn kan komme videre i uddannelsessystemet og få en chance for et bedre liv. Hjælp bliver
formidlet gennem nye bygninger, undervisnings materiale og løn til de ansatte.

For at vi kan sikre disse basale ting har vi brug for DIN hjælp!
Meld dig ind i PSP og få en afgørende rolle i børnenes sikkerhed for en uddannelse.