Membership / Medlemskab


In order for PSP to provide the upgrade of the school, we need YOU

What you can do is to become a member. In PSP we have two kinds of membership. The first one is a monthly membership
where  you make a donation every month, of your own choice, we suggest $10 a month but any amount is welcome.You do this by contacting your bank  asking them to make a automatic transaction (see bank information below) every month. That way you decide how much to give and for how long. The second kind of membership is based on yearly donations. Here you make a normal transaction once a year of minimum $10


We are a non-profit organisation which means that all of the money will be used for upgrading the school. Our first priority is to ensure the teachers’ salaries, since without them, there would not be any school for our children. For more information on our priorities, check out our plan for the coming year. To become a membetransfer the money to our account in Sydbank:

The account holder: Phujel School Project

Address, Postcode and Town:
Musvågevej 18, 4th. 8210 Århus V 

Country: Denmark

IBAN: DK8368450001766676
BIC- swift code: SYBKDK22

Remember to write your name and
email, And what kind of membership you are starting. If these are left out the money will be perceived as an anonymous donation. 

alt

 

Medlemskab:
 
Da PSP er en frivillig forening, er den eneste måde opgraderingen af skolen kan lade sig gøre på er ved DIN hjælp!

Hjælpen bliver givet gennem medlemskontingenter. Du kan blive medlem på to måder. På den første måde donerer du et månedligt beløb. På denne måde bliver du en hovedsponsor for børnene på skolen og du spiller herigennem en kæmpe rolle i dette projekts muliggørelse.Vi foreslår 50 kr. men beløbet er valgfrit. Du skal kontakte din bank og oprette en månedlig overførsel til PSP's konto (se nedenfor). Derefter, lade den køre så længe du har lyst til at være sponsor for børnenes skolegang. Pengene går ubeskåret til skolens behov som først og fremmest er løn til lærerene, da de er det vigtigste element i muligheden for børnene til at skabe sig en fremtid uden fattigdom og sult. Du kan også i stedet donere én gang årligt og blive medlem af foreningen ét år frem. Denne donation skal dog minimum være 50 kr.

Sidst, det er muligt at overføre enkeltgangsdonationer medlemsskab med mobilepay. Størrelsen af denne donation er valgfri og kan sendes til 20644922. Sådanne donationer vil gå ubeskåret til enkeltgangsudgifter som nye bygninger, installation af rent drikkevand og faciliteter til skolen.


Vores konto i Sydbank:

Phujel School Project

reg. nr. 6845

konto nr. 1766676

HUSK at skrive dit navn og email så vi kan registrere dig som medlem. Samt hvorvidt der er tale om månedlig- eller årsdonation. Du vil efterfølgende få en bekræftelse på email.

 
Der er ca. 9.000.000 børn i Nepal. 60 % af dem arbejder i en eller anden udstrækning - pigerne som regel i dobbelt så lang tid som drengene.
Flere FAQ's