Årsplan

2019

  • Forhøjelse af lærelønnen grundet inflation.
  • Opsættelse af internetadgang på skolen.
  • Indkøb af projektor til undervisning.
  • Donation af Computere til EDB lokalet.

2018

  • De nye bygninger bliver færdig og alt undervisning flyttes til dem.
  • Forhøjelse af lærelønnen grundet inflation.

2017

  • De nye skolebygninger forventes færdig næste år, hvor eleverne vil kunne flytte ind i de nye lokaler.
  • Ny skoleinspektør indsættes
  • Valg tilskolebestyrrelsen.
2016

  • Gennem sponsorat fra JICA (https://www.jica.go.jp/nepal/english/)
   startes opbygningen af nye skolebygninger på den gamle legepladsgrund.
  • Undervisningen forsættes i de midlertidige lokaler.

2015

  • Alle planer blev sat i bero for at genopbygge skolen og landsbyen efter jordskælvet ogstarte undervisningen igen så hurtigt som muligt, i midlertidige lokaler.
2014

  • Bygge endnu en bygning med 2 klasseværelser, således at vi kan kollapse øverste etage i den gamle bygning og lægge tag på den nuværende nederste etage. Desuden ønsker vi at ansætte en lærer mere, så de nuværende ansatte ikke skal arbejde overtid.

2013

  • Købe land, så vi har plads til en ny skolebygning.
  • Bygge en ny bygning med minum to rum så vi kan flytte ud af overetagen i den gamle slidte skolebygning.
  • Købe nye møbler istedet for de gamle faldefærdige vi har nu.
  • Forhøje lærerlønnen så den følger med den generelle inflation i Nepal.
2012

  • Stablisere lærerlønnen, så skolens fundament er stablit.
  • En ny bygning, istedet for den gammle faldefærdige hovedbygning.
  • Opførelsen af toiletter og vandforsyning.

2011

  • Sørge for lærere og lokaler til undervisning af den nye 8. klasse.
  • Bygge et toilet til skolen.
  • Købe land for at kunne bygge bedre bygninger i fremtiden.
  • Et af lærenes store ønsker er en computer, så hvis du kender nogen der gerne vil af med en, så kontakt os endeligt.
2010

  • 7. klasse blev etableret
  • Børnene flyttede ind i de nye lokaler
  • Læren Purna blev ansat til at undervise.
  • Vi fik lavet en vej til legepladsen.

2009

  • Vi opgraderede skolen til 6.klasse
  • Vi ansatte Kamala som underviser i 6. klasse.
  • Vi byggede en ny bygning (med støtte fra den nepalesiske regering).